Зелените и нашите кандидати за Европейския парламент подкрепяме Хартата за цифрови права

Декларация на ПП „Зелените“

Достъпът до информация в цялата човешка история е един от основните фактори за културно, социално и икономическо развитие. Векове наред събирането, манипулирането, опазването (укриването) на информация бива използвано предимно като инструмент за придобиване, налагане и укрепване на власт.

Информационните технологии и в частност интернет промениха донякъде това, отключвайки достъпа до информацията и развитието на бързи, лесни и масови комуникационни канали достигащи до все по-широки части от обществото.

Това носи голям потенциал за лесен достъп до документите и процесите, чрез които се взимат управленски решения, за пряко участие на гражданите в управлението, организиране и провеждане на електронни подписки и референдуми, за онлайн гласуване, електронно правителство, за повишаване качеството на услугите предоставяни от държавните администрации и съответно значително ограничаване на корупционни практики и задкулисни политически „игри”.

Изгради се и един нов свят, в който се създават, предлагат и ползват достиженията на културата, изкуството и науката от всички сфери на човешкото творчество и познание, от всяко кътче на планетата.

От друга страна, лесният достъп до информация е предпоставка за комулиране на огромно количество данни свързани с живота, навиците, вкусовете на всеки един потребител, вкл. неговите лични данни, лична кореспонденция, банкови сметки и др. Информация, която може да бъде използвана за маркетингови цели, контрол и следене, цензура, киберпрестъпления и др. действия в нарушение на човешките права. Това може да бъде извършвано, както от недобросъвестни физически лица и престъпни групи, но така и от локални и трансгранични корпорации, правителствени служби, държавни и международни органи.

Зeлените се борим за защита на човешките права и за развитие и укрепване на пряката демокрация.

Гарантирането на свободна, независима и сигурна информационна мрежа е ключова предпоставка и за двете.

През следващите 5 години в Европейския парламент предстои да бъдат взети решения относно защитата на личните данни, неутралността на интернет, реформата на законодателството в сферата на авторското право и трансграничния достъп до информация. Тези законодателни промени ще предопределят до голяма степен бъдещето на интернет и дали той ще бъде гарант за демократизацията на информацията или инструмент за неин контрол.

Зелените заставаме твърдо зад защита на гражданските права и свободата на словото в интернет, зад една свободна, отворена и равнодостъпна информационна мрежа и подкрепяме Хартата на цифровите права, както в Европейския съюз, така и в България.

Ето какви мерки предлага Хартата и какъв е техният смисъл:

1. Ще насърчаваме прозрачността, достъпа до документи и гражданското участие.
Ще подкрепяме предложения, които целят да увеличат до максимум прозрачността и да дадат възможност на гражданите да участват в законодателния процес на ЕС чрез по-добър достъп до документи (включително консултации) на всички европейски езици. Ще подкрепям мерки, които насърчават предоставянето на правителствени данни на гражданите, както и използването на отворени формати и отворени стандарти в управлението.

2. Ще подкрепяме защитата на личните данни и законодателството за неприкосновеността на личния живот.
Ще подкрепяме законодателство, което насърчава и защитава основното право на гражданите на личен живот. Това включва и предоставянето на възможност проактивно да решаваме дали и как нашите лични данни ще се обработват. Ще подкрепяме мерки, насочени към осигуряване на адекватни нива на прозрачност и сигурност в обработката на данни.

3. Ще защитаваме неограничения достъп до Интернет и онлайн услуги.
Ще подкрепямe законодателство, което цели да премахне всякаква регистрация или други ограничителни изисквания по отношение на доставката на интернет съдържание и услуги. Ще подкрепяме законодателни мерки, които гарантират защитата на мрежовата неутралност, ефективната конкуренция и либерализацията на радиочестотния спектър.

4 . Ще насърчаваме актуализацията на законодателството за авторското право.
Ще се застъпваме за свободата на общуване и правото на участие в културния живот в контекста на реформите на законите за авторското право и достъпа до знания. Ще подкрепяме инициативи за хармонизиране и одобряване на съществуващите незадължителни изключения от авторското право, с цел да се улесни използването (и повторното използване) на произведения от физически лица. Ще подкрепяме реформи, насочени към въвеждането на изключения от авторското право за публични институции и организации с нестопанска цел, като например културни, исторически и образователни институции. Ще подкрепяме инициативи, целящи да се осигури предоставянето на публично финансирани произведения за свободно ползване. Няма да подкрепяме законодателство, което разширява обхвата или продължителността на авторското право или сродните му права.

5. Няма да подкрепяме безразборни, неконтролирани мерки за наблюдение.
Няма да подкрепямe предложения за съхранение или наблюдение на данни за съобщения, които не са били подложени на надеждна, независима оценка за необходимост и пропорционалност или не са били предмет на редовен преглед с цел спазването на тези критерии.

6. Ще насърчаваме онлайн анонимността и криптирането.
Ще подкрепямe законодателни предложения за защита на анонимността онлайн и на правото да се използва криптиране. Ще подкрепяме мерки за развитие и насърчаване на използването на технологии за подобряване на неприкосновеността на личния живот, с правни задължения, когато това е уместно.

7. Няма да подкрепяме частно правоприлагане извън принципите на правовата държава.
Няма да подкрепямe мерки или инициативи, които предопределят съдебния контрол на предполагаеми онлайн нарушения чрез насърчаване, принуждаване или разрешаване на доставчиците на интернет услуги и други организации да контролират или наказват предполагаемите онлайн нарушения, освен когато наложените мерки са предприети за много кратко време, когато предполагаемото нарушение включва непосредствена опасност за физическите лица и когато държавата, в която се намира седалището на посредника, е длъжна да предприеме действия за разрешаване на проблема спешно.

8. Ще подкрепяме експортен контрол на технологиите за наблюдение и цензура.
Няма да подкрепямe разпространяването, чрез експортен кредит или други държавни гаранции, на изработени в Европа технологии за наблюдение и цензура в авторитарни страни, които не зачитат принципите на правовата държава. Ще се борим за уважаването на личния живот на журналисти, активисти и граждани по цял свят чрез подкрепата на законодателство, което не позволява на репресивни режими да придобиват такива технологии и услуги от юридически лица в Европейския съюз.

9. Ще защитаваме принципа за диалог с всички заинтересовани страни.
Ще подкрепямe свободния отворен модел „отдолу-нагоре“, включващ всички заинтересовани страни за координиране на интернет ресурсите и стандартите – имена, номера, адреси и т.н. Ще подкрепяме мерки, които целят да се гарантира правото на представителното гражданското общество да участва във форуми с всички заинтересовани страни. Ще се противопоставяме на всякакви опити от корпоративни, правителствени и междуправителствени агенции да поемат контрола на управлението на Интернет.

10. Ще насърчаваме свободния софтуер и софтуера с отворен код.
Ще подкрепяме мерки, които позволяват или насърчават широкото използване на свободен софтуер и софтуер с отворен код. Това включва държавни и обществени структури и по-специално структури, които получават финансиране от бюджета на ЕС.

Живеем в свят, в който информационните технологии твърде често биват използвани в интерес на ограничен кръг субекти, жадни за власт и печалби. И във време на промени, в което имаме нужда от най-добрите идеи, които да могат да се разпространяват, споделят и еволюират бързо и свободно в отворена, динамична и интерактивна среда. Затова подкрепяме искането за признаване на информационните и електронните права на гражданите на Европа и Хартата за цифровите права като залог за по-добро бъдеще, устойчиво развитие и свободно и демократично общество.

Зелените

13.05.2014

3 коментара по “Зелените и нашите кандидати за Европейския парламент подкрепяме Хартата за цифрови права”

  1. Katia каза:

    kato ce obedinite zelenite 6te glasuvame za vas

    • Не очаквайте да се обединяваме с креатури на олигарси или партии, чиито основни лица са агенти на държавна сигурност. Ако виждате заслужаващи доверието Ви хора сред членовете и/или лицата на други „зелени“ партии, можете да ги подсетите, че сме отворени за всеки честен човек, а критериите за членство са описани в декларацията за същото.

Вашият коментар